Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Prövning av reell kompetens inom huvudområdet

För att bli antagen till masterprogrammen Språk och Interkulturell kommunikation, krävs, förutom en kandidatexamen och engelska 6, även god språkfärdighet i det språk du valt som huvudområde. Det kan vara arabiska, engelska, franska, japanska, kinesiska, ryska/slaviska språk, spanska eller tyska. OBS! För de studenter som ansöker till Språk och Interkulturell kommunikation med huvudområde afrikanska språk ställs inga krav på språklig kompetens inom huvudområdet. Dessa studenter förutsätts skriva på engelska.

God språklig kompetens kan du ha förvärvat på olika sätt – genom universitetsstudier, men även genom exempelvis utlandsstudier eller familjeband. Om du inte lever upp till de formella behörighetskraven inom det språk du valt som huvudområde, men ändå anser dig besitta motsvarande språkkunskaper, ger vi dig möjlighet att genomgå prövning av reell kompetens inom huvudområdet vid institutionen. Du kommer då att bli kontaktad av programmets studievägledare med information om hur du anmäler dig till provet i reell kompetens. Ett godkänt resultat vid denna prövning är ett krav för att gå vidare i antagningsprocessen för masterprogrammet Språk och Interkulturell kommunikation.

Prövningen gäller endast för behörighet till masterprogrammet Språk och Interkulturell kommunikation och inför aktuell antagningsomgång.

Vad innebär reell kompetens inom huvudområdet?

Reell kompetens inom huvudområdet innebär att din språkfärdighet motsvarar studier omfattande 60 högskolepoäng i engelska, franska, spanska eller tyska, alternativt 90 högskolepoäng i arabiska eller ryska, alternativt 120 högskolepoäng i japanska eller kinesiska. Enligt mallen för Gemensam europeisk referensram för språk (GERS), som definierar sex generella nivåer för språkfärdighet från nybörjare till avancerad språkanvändare (A1, A2, B1, B2, C1 och C2), motsvarar dessa studier följande språkliga nivå:

Reell kompetens i engelska motsvarar nivå C1,
Reell kompetens i franska, spanska och tyska motsvarar B2,
Reell kompetens i arabiska, japanska, kinesiska, och ryska motsvarar nivå B2 i läs- och hörförståelse och B1 i muntlig- och skriftlig produktion, liksom i muntlig interaktion.

För att bedöma om din språkliga nivå inom huvudområdet motsvarar förkunskapskraven, ber vi dig göra en noggrann och uppriktig självskattning utifrån länkarna i högermarginalen. Om du bedömer att du lever upp till de språkliga förkunskapskraven för det huvudområde du väljer, är du välkommen att genomgå prövning av reell kompetens.

Hur prövas reell kompetens inom huvudområdet?

Reell kompetens inom området prövas genom ett skriftligt och ett muntligt prov.

Du gör först det skriftliga provet som prövar din läsförståelse och din skrivfärdighet. I provets första del ska du på svenska sammanfatta en autentisk tidskriftsartikel med allmänt innehåll skriven på det språk du valt som huvudområde. Ytterligare frågor på texten ska dessutom besvaras på det språk du valt som huvudområde. I den andra delen av det skriftliga provet ska du, utifrån angivna instruktioner, skriva en argumenterande text på det språk du valt som huvudområde. Det skriftliga provet beräknas ta tre timmar.

Det muntliga provet består av ett samtal med en eller två lärare inom det huvudområde du valt. Under detta individuella möte prövas din muntliga språkfärdighet, dvs. muntlig produktion och muntlig interaktion. Samtalet beräknas vara i ca 15 minuter.

Hur går ansökningsprocessen till?

Ansök till programmet

Du ansöker först till Språk och interkulturell kommunikation genom www.antagning.se, eller för internationella sökande genom www.universityadmissions.se.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven inom det språk du valt som huvudområde, har du möjlighet att genomgå prövning av reell kompetens inom huvudområdet,  vilket äger rum vanligen i början av mars för internationella sökande och vanligen i maj för sökande via www.antagning.se. Provet innehåller en muntlig och en skriftlig del. Ytterligare prov i reell kompetens anordnas i augusti vid behov.

OBS! Anmälan till provet inom utsatt tid är obligatorisk. Vid frågor kontakta studievagledning.sik@sprak.gu.se.

Antagningsbesked kommer genom www.antagning.se eller www.universityadmissions.se. När du fått besked om att du blivit antagen och klarat proven, måste du aktivt tacka ja till din plats. Om du inte gör detta, förlorar du din plats. Sista svarsdag framgår av antagningsbeskedet.

Om du blivit villkorligt antagen, innebär det att du senast vid registreringen i samband med introduktionen till höstterminens studier ska kunna uppvisa fullständig behörighet, t.ex. behörighet att ta ut en kandidatexamen eller motsvarande examen samt att du uppfyller de behörighetskrav som krävs för källspråken.

Antagningsprov på annan ort än Göteborg

Den normala situationen är att du gör antagningsprovet i Göteborg, men det finns möjlighet att göra provet på annan ort. Denna möjlighet gäller dig som vid tiden för antagningsprovet arbetar eller studerar utanför Sverige. I sådana fall är det du själv som ansvarar för de praktiska arrangemangen och de eventuella kostnader som provet medför. Göteborgs universitet och Institutionen för språk och litteraturer tar alltså inte på sig något ansvar, administrativt eller ekonomiskt, för antagningsprov som görs på annan ort. Allt skall vara klart senast två veckor före tentamensdatum.

Antagningsprov utomlands ska genomföras vid universitet, högskola, ambassad eller liknande institution, som kan garantera att provet genomförs under betryggande former.

Prov på annan ort måste genomföras samma dag som provet i Göteborg. Provtiden är tre timmar.

Det måste finnas en kontaktperson som tar emot det skriftliga antagningsprovet, ansvarar för provets genomförande och sänder tillbaka det till tentamensadministrationen vid Institutionen för språk och litteraturer (se nedan). Uppgifter om kontaktperson, kontaktpersonens postadress, telefonnummer och e-postadress samt uppgifter om plats och tid för prov på annan ort ska meddelas till tentamensadministrationen, Institutionen för språk och litteraturer, i god tid för provdagen. Du måste ha meddelat tentamensadministrationen dessa uppgifter minst tre veckor före provdagen.

Det muntliga provet genomförs med hjälp av datoruppkoppling med ljud och bild. Du ansvarar för att de tekniska förutsättningarna finns och att överenskommelse har gjorts med examinerande lärare. Du behöver uppvisa giltig identitetshandling.

Antagningsprov på annan ort än Göteborg administreras av tentamensadministrationen vid institutionen för språk och litteraturer:

Postadress
Institutionen för språk och litteraturer
Box 200
SE-405 30 Göteborg
Sverige

E-post
tentamensexpeditionen@sprak.gu.se

Webbsida

https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/tentamen

Sidansvarig: Annika Andersson|Sidan uppdaterades: 2019-10-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?