Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Anvisningar för sökande

Ansökningar görs via Sökandeportalen. Man kan registrera sig i portalen även innan man lägger in själva ansökan. Support till denna funktion finner du på rekrytering@gu.se.

Den sökande ansvarar själv för att all dokumentation som beskrivs nedan bifogas ansökan. En ofullständig ansökan kommer inte att behandlas.

A Studieintyg

(filnamn: ”Andersson studieintyg 1”, ”Andersson studieintyg 2” o.s.v.)


Du ska bifoga examensbevis och/eller studieintyg från Ladok, eller motsvarande, över avklarade kurser. Intygen ska visa att du uppfyller kraven på grundläggande behörighet liksom kraven på särskild behörighet i enlighet med den allmänna studieplanen för det forskarutbildningsämne du söker till. Om du inte uppfyller kraven så som de anges i studieplanens primärformuleringar under rubriken ”Behörighetsvillkor och förkunskapskrav”, utan anser dig behörig med hänvisning till formuleringen ”motsvarande kunskaper” eller liknande, ska du i ett separat dokument (”Andersson behörighet”) tydligt klargöra på vilka grunder du bedömer att dina kunskaper motsvarar det som anges i primärformuleringarna.

B Skrifter

(filnamn: ”Andersson skrift 1”, ”Andersson skrift 2” o.s.v.)

Du ska bifoga examensarbeten från avancerad nivå och eventuella publikationer som är relevanta i sammanhanget. Du får bifoga maximalt fem skrifter; eventuella skrifter utöver dessa kan förtecknas i en separat lista.

C Projektbeskrivning

(filnamn: ”Andersson projektbeskrivning”)

Du ska bifoga en resonerande presentation av ditt tänkta avhandlingsarbete. Din projektbeskrivning ska du utarbeta självständigt, inte i samarbete med en potentiell handledare eller liknande. Det är däremot inget som hindrar att du diskuterar dina projektplaner med andra innan du börjar formulera dem. Innan du skriver bör du beakta de närmare anvisningar som kan finnas i den allmänna studieplanen för ditt forskarutbildningsämne. Beskrivningen får omfatta högst 10.000 tecken (med mellanslagen inräknade), vilket motsvarar runt tre-fyra sidor normaltät text, och kan vara på svenska eller engelska.
 Din avhandlingsplan bör innehålla en klar problemformulering i anslutning till att du presenterar ditt undersökningsområde, samt en motivering till att problematiken bör utforskas närmare. Introduktionen av problemställningen bör leda till en beskrivning av undersökningens mer precisa syfte, som inbegriper exempel på de frågor du vill söka besvara och/eller de hypoteser du avser att pröva. 
Den bör innehålla en kortare forskningsöversikt, som klargör vad som tidigare är gjort på området och hur din egen undersökning förhåller sig till detta: vad du vill använda eller vidareutveckla, men också vad du eventuellt funnit otillräckligt eller otillfredsställande behandlat.
 Den bör innehålla ett metodiskt avsnitt, där du diskuterar och förklarar de arbetsinstrument och analystekniker du vill angripa problemet med. Där bör också undersökningens teoriram klargöras så att dina vetenskapliga utgångspunkter och synsätt framgår. I samband härmed preciseras det material som du i första hand avser att arbeta med. Planen kan också innehålla en preliminär disposition eller lista över olika moment i avhandlingsarbetet liksom resonemang kring en översiktlig tidsplan för arbetsprocessen. Allra helst bör planen vara skriven på ett sådant sätt att ovannämnda punkter behandlas som led i ett fortlöpande, logiskt sammanhängande resonemang, där problemformuleringen utgör grunden för det övriga.

D Självreflektion

(förs in under fliken ”3 Personligt brev”)

Du ska bifoga en kort självreflektion i vilken du dels utvecklar dina motiv för att söka till forskarutbildningen, dels reflekterar över den utvecklingsgång du tycker att dina examensarbeten visar. Framgår det av studieintygen att det tagit mycket lång tid att bli klar med arbetena kan tidsåtgången kommenteras. Denna text får omfatta högst 3000 tecken (med mellanslagen inräknade), ungefär en sida normaltät text, och kan vara på svenska eller engelska.
 Sökande konkurrerar på lika villkor, och det är kvaliteten på uppsatser och projektbeskrivning som är avgörande. Den som får anställning som doktorand ska finnas fysiskt närvarande vid institutionen och vara aktiv i seminarieverksamheten.

Du kan söka inom följande forskarutbildningsämnen:

  • Afrikanska språk
  • Arabiska
  • Engelska
  • Grekiska
  • Japanska
  • Latin
  • Romanska språk
  • Slaviska språk
  • Spanska
  • Tyska

 

Kontaktinformation

Malin Petzell, viceprefekt för utbildning på forskarnivå

Box 200, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Lundgrensgatan 7, rum H727

Telefon:
031-786 1947

Sidansvarig: Malin Petzell|Sidan uppdaterades: 2017-05-08
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?