Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kontaktformulär
 


OBS! Vill du ha svar, ange e-post eller telefonnummer!
Michelle Waldispühl

Universitetslektor

Michelle Waldispühl
Universitetslektor
Tyska
Akademisk grad: Docent,
michelle.waldispuhl@sprak.gu.se
031-786 4329

Rumsnummer: C555
Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 41256 Göteborg


Institutionen för språk och litteraturer (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.sprak.gu.se
spl@sprak.gu.se
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 412 55 Göteborg

Om Michelle Waldispühl

Bakgrund

Jag började som universitetslektor i tyska med inriktning mot språkvetenskap och lärande vid institutionen för språk och litteraturer 2015. Innan dess verkade jag som forskare och lektor vid universiteten i Zürich och Bern samt vid de pedagogiska högskolorna i Zürich och Zug (Schweiz). Jag disputerade i tysk språkvetenskap vid Zürichs universitet på en avhandling om de kontinentala runinskrifterna och var anställd som doktorand och forskare med ansvar för samverkan inom National Centre of Competence in Research (NCCR) "Mediality – Historical Perspectives".

CV (PDF)

Forskning

Mina forskningsintressen inkluderar germansk språkhistoria - särskilt runologi, historisk skriftlingvistik, språkkontakt och flerspråkighet, fonologi och namnforskning - samt lärande och undervisning av tyska som andraspråk. I mina historiska språkstudier strävar jag efter ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt där jag kombinerar filologiska och språkstrukturella analyser med sociolingvistiska och kulturhistoriska perspektiv. Jag strävar därmed efter att integrera språkhistorisk data i ett bredare kulturellt sammanhang.

Jag initierade seminarieserien “Skrift och samhälle” och samordnar forskningsområdet ”Språk i samhällskontext” tillsammans med Johan Järlehed vid institutionen Språk och litteraturer.

År 2020 är jag verksam som gästforskare vid Universitetet i Oslo.

Aktuella projekt

Många sätt att stava rätt: Variation och språkkontakt i medeltida personnamn 
(PI, 2019-2022, finansierat av Vetenskapsrådet, grant 2018-01556)

Projektet undersöker hur nordiska personnamn i kontinentala källor anpassades till tyska, franska och latin under medeltiden. Syftet är att kartlägga variationmönster i anpassningarna och att utveckla en
teoretisk modell som förklarar varför olika strategier användes.
I projektet ingår en digital edition av personnamnen i databasen NordiCon som utvecklas i samarbete med Språkbanken. Databasen kombinerar formalt tolkat och rikt sammanlänkat onomastiskt data med materialegenskaper och handskriftskontexten av de faktiska beläggen.

DECRYPT/DECODE: Decryption of historical manuscripts
(2018–2024, co-PI, PI: Beáta Megyesi, finansierat av Vetenskapsrådet, grant 2018-06074)

Projektet förenar forskare från olika discipliner för att gemensamt samla in kodade manuskript samt utbyta metoder för att på ett mer effektivt sätt kunna avkoda och kontextualisera en stor mängd historiska, hemligt kodade källor. Syftet med projektet är att skapa ett nytt tvärvetenskapligt område för historisk kryptologi och bygga upp ett forskningskonsortium med en stark multi- och tvärvetenskaplig profil.
Projektet kommer att resultera i en allmänt tillgänglig databas med tusentals historiska chiffer och nycklar till chiffer med beskrivning av dessa, samt en stor samling historiska texter och språkmodeller för 15 europeiska språk som kommer att kunna användas av exempelvis språkhistoriker för att identifiera och jämföra språkförändringar och språkinfluenser över tid. 

Tidigare projekt

  • „Techniken und Praktiken mittelalterlicher kontinentalgermanischer Schriftlichkeit”, 2005-2011, projektmedarbetare, PI: Prof. Dr. Elvira Glaser och Prof. Dr. Ludwig Rübekeil, Universität Zürich
  • “Sprachland. Lehrmittel für die Mittelstufe”, 2007–2009, projektmedarbetare, PI: Elsbeth Büchel och Ursina Gloor, Pädagogische Hochschule Zürich
  • „Promoting Learner Autonomy in Higher Education“, 2012-2014, PI, Pädagogische Hochschule Zug i samarbete med SEEU Tetovo.
     

Undervisning

Jag har undervisat på grund-, avancerad- och forskarnivå (tysk, nordisk och engelsk språkvetenskap, tvärvetenskapliga kurser inom medeltida studier, språkinlärning och -undervisning, kulturstudier) och jag har erfarenhet som grundskolelärare. Vid Göteborgs universitet undervisar jag kurser både på campus och på nätet i språkvetenskap och språkkunskaper samt handleder studenter inom tyska och inom ämneslärarprogrammet (tyska som främmande språk).

Utvalda publikationer

Historische Rufnamen im Kontakt. Integration der altisländischen Pilgernamen auf der Reichenau in die mittelhochdeutsche Schreibsprache
Michelle Waldispühl
Luise Kempf, Damaris Nübling and Mirjam Schmuck, Linguistik der Eigennamen. (Linguistik – Impulse & Tendenzen, 88), Berlin/Munich/Boston, Walter de Gruyter, 2020

Decryption of historical manuscripts: the DECRYPT project
Beáta Megyesi, Bernhard Esslinger, Alicia Fornés, Nils Kopal, Benedek Láng et al.
Cryptologia, 2020

Senaste publikationer

Historische Rufnamen im Kontakt. Integration der altisländischen Pilgernamen auf der Reichenau in die mittelhochdeutsche Schreibsprache
Michelle Waldispühl
Luise Kempf, Damaris Nübling and Mirjam Schmuck, Linguistik der Eigennamen. (Linguistik – Impulse & Tendenzen, 88), Berlin/Munich/Boston, Walter de Gruyter, Kapitel i bok 2020
Kapitel i bok

Material Philology Meets Digital Onomastic Lexicography: The NordiCon Database of Medieval Nordic Personal Names in Continental Sources
Michelle Waldispühl, Dana Dannélls, Lars Borin
Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference, Marseille, European Language Resources Association, Paper i proceeding 2020
Paper i proceeding

Decryption of historical manuscripts: the DECRYPT project
Beáta Megyesi, Bernhard Esslinger, Alicia Fornés, Nils Kopal, Benedek Láng et al.
Cryptologia, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Roman and Runic in the Anglo-Saxon Inscriptions at Monte Sant’Angelo: A Sociolinguistic Approach
Michelle Waldispühl
Futhark: International Journal of Runic Studies, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Die Liste als Ordnungsmedium in mittelalterlichen Libri vitae
Michelle Waldispühl
LiLi: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Att stava ord – förr och nu
Michelle Waldispühl
Sånt vi bara gör. Jenny Nilsson, Susanne Nylund Skog och Fredrik Skott (red.) , Stockholm, Carlssons i samarbete med Institutet för språk och folkminnen, Kapitel i bok 2019
Kapitel i bok

Alemannische Wortbildung zwischen Schreib- und Sprechsprache. Richtungsadverbien in Konrad Klausers 'Sylvula formularum quotidiani sermonis' (1562)
Michelle Waldispühl
Nievergelt, Andreas, Rübekeil, Ludwig. ‚athe in palice, athe in anderu sumeuuelicheru stedi‘. Raum und Sprache. Festschrift für Elvira Glaser zum 65. Geburtstag, Heidelberg, Winter Verlag, Kapitel i bok 2019
Kapitel i bok

‚Deutsch‘ oder ‚nordgermanisch’? Personennamen im Reichenauer Verbrüderungsbuch vor dem Hintergrund von Sprachkontakt und Mehrsprachigkeit.
Michelle Waldispühl
Benjamin Scheller, Christian Hoffarth (Eds.), Ambiguität und die Ordnungen des Sozialen im Mittelalter, Berlin, Boston, De Gruyter, Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

Medieval Libri vitæ as a source for historical sociolinguistic research. Questions and methodological issues
Michelle Waldispühl, Christine Wallis
HiSoN conference. "Making Waves in Historical Sociolinguistics", 30 May–1 June 2018, Leiden , Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Utvalda publikationer

Historische Rufnamen im Kontakt. Integration der altisländischen Pilgernamen auf der Reichenau in die mittelhochdeutsche Schreibsprache
Michelle Waldispühl
Luise Kempf, Damaris Nübling and Mirjam Schmuck, Linguistik der Eigennamen. (Linguistik – Impulse & Tendenzen, 88), Berlin/Munich/Boston, Walter de Gruyter, 2020

Decryption of historical manuscripts: the DECRYPT project
Beáta Megyesi, Bernhard Esslinger, Alicia Fornés, Nils Kopal, Benedek Láng et al.
Cryptologia, 2020

Visar 11 - 20 av 30

2017

Graphematische Variation im mehrsprachigen Verschriftungskontext: Nordische Pilgernamen im Reichenauer Verbrüderungsbuch
Michelle Waldispühl
Annual conference of the CEES and 61st Kreutzwald Days conference "Variation in language, literature, folklore, and music" December 7–8, 2017, at the University of Tartu and the Estonian Literary Museum, Tartu, Estonia., Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Flerspråkiga medeltida pilgrimer? En kontakt-onomastisk pilotstudie av de nordiska personnamnen från Reichenau
Michelle Waldispühl
Namn som kjelder : rapport frå Den sekstande nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule , Kleppe 8. - 11. juni 2016 / redigert av Tom Schmidt og Inge Særheim, Uppsala, NORNA-förlaget, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

2016

Schrift im Gespräch. Medientheoretische Überlegungen zur historischen Schriftinterpretation
Michelle Waldispühl
Paola Cotticelli-Kurras; Alfredo Rizza (Eds.). Variation within and among writing systems. Concepts and methods in the analysis of ancient written documents, Wiesbaden, Reichert Verlag, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

2015

Sprachförderung von Lehramtsstudierenden mit Deutsch als Zweitsprache – Fallbeispiel Pädagogische Hochschule Zug, Schweiz
Michelle Waldispühl
Promoting Learner Autonomy in Higher Education / eds. Brikena Xhaferri; Michelle Waldispühl; Brigit Eriksson, Tetovo, South East European University, Kapitel i bok 2015
Kapitel i bok

Students’ and Teachers’ Beliefs about Learner Autonomy at SEEU Tetovo, Macedonia and PH Zug, Switzerland: A Comparative Study
Brikena Xhaferri, Michelle Waldispühl, Gëzim Xhaferri, Brigit Eriksson – Hotz
Promoting Learner Autonomy in Higher Education / eds. Brikena Xhaferri; Michelle Waldispühl; Brigit Eriksson- Hotz, Tetovo, South East European University, Kapitel i bok 2015
Kapitel i bok

Multilingualism in the Context of Scandinavian Pilgrimage. The Onomastic Evidence in Continental Sources
Michelle Waldispühl
The Sixteenth Saga Conference. 9–15 August 2015. Zurich and Basel, Switzerland., Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Promoting Learner Autonomy in Higher Education
Brikena Xhaferri, Michelle Waldispühl, Brigit Eriksson-Hotz, Gëzim Xhaferri
Tetovo, South East European University, Samlingsverk 2015
Samlingsverk

The Grammar of Medieval Scandinavian Personal Names in Continental Manuscripts
Michelle Waldispühl
22nd International Conference on Historical Linguistics. 27-31 July 2015. Naples, Italy. , Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

2014

Dialektologie als Unterrichtsgegenstand auf Sekundarstufe II
Matthias Friedli, Michelle Waldispühl
Deutschblätter, Artikel i övriga tidskrifter 2014
Artikel i övriga tidskrifter

Visar 11 - 20 av 30

Sidansvarig: Annika Andersson|Sidan uppdaterades: 2017-11-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?