Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

FAQ - vanliga frågor och svar

Ansökan/antagning

Behörighet

Kursstart/närvaro

Om VOC/MCT – gäller engelska

Canvas

Kursplaner och litteraturlistor

Undervisning

Uppsats

Handledning

Tillgodoräkna

Tentamen

Fusk eller plagiering

Utlandsstudier

Stipendier

Likabehandling

Stöd under studietiden

Handledning i akademiskt skrivande och språk

Studentkåren

Studieuppehåll

Intyg/examen

Karriärvägar

Ansökan/antagning

Kan jag fortfarande anmäla mig till någon kurs?
Möjlighet till sen anmälan öppnar i mitten av juli respektive i slutet av december, efter urval 1 är gjort.
Så länge "Öppen för sen anmälan" finns invid den kurs du vill söka på www.antagning.se kan du göra en sen anmälan: Antagning.se

Jag har hört att det skall bli studieavgifter till studier vid universiteten. Vad gäller?
Läs mer om vilka regler som gäller på följande länk: Studieavgifter

När kommer antagningsbeskedet?
Söker du till höstterminen får du besked i mitten av juli, söker du till vårterminen får du besked strax innan nyår. Se exakta datum på följande länk: Viktiga datum

Jag har blivit villkorligt antagen till min kurs. Vad betyder det?
Detta betyder att du behöver styrka att du är behörig till kursen du sökt innan kursen börjar, genom att visa upp intyg inför registreringen vid institutionen.

Behörighet

Är jag behörig till min kurs?
För att bli registrerad på en fortsättnings- eller fördjupningskurs krävs att du uppfyller behörighetskraven, vilka framgår av kursplanen. Om du inte uppfyller behörighetskraven kontakta din studievägledare för studieplanering.
OBS! Kursplanen är en värdehandling, spara den.

Det står att jag är obehörig till min kurs - varför?
Det är svårt att svara på varför du står som obehörig på antagning.se för den kurs du sökt. Ta kontakt med sektionen för antagning för att få svar på dina frågor.

Jag har universitetsstudier från ett annat universitet i Sverige och skulle nu vilja göra en tillgodoräkning på den kurs jag anmält mig till. Hur gör jag?
Ta kontakt med studievägledaren för ditt ämne och följ instruktionerna du hittar här: Tillgodoräkning av studier (pdf)

Jag har missat att komplettera mina betyg innan deadline? Vad händer?
Du kommer att bli struken från ditt val då du inte har styrkt din behörighet i tid. Ta kontakt med Antagningen

Kursstart/närvaro

När får jag mitt välkomstbrev med information om kursen?
Välkomstbrevet kommer att skickas ut till den mejladress som du lämnade i din ansökan på antagning.se. Detta mejl skickas ut i mitten av augusti (inför hösttermin) respektive tidigt i januari (inför vårtermin).

Hur blir jag registrerad på kursen?
När du blivit antagen till kursen får du ett välkomstbrev via den e-post du angivit på antagning.se i mitten av augusti/i början av januari. I det brevet får du tydliga instruktioner om hur du själv registrerar dig online. Genom att registrera dig bekräftar du att du tar din plats och om du inte gör det enligt det datum som anges i välkomstbrevet så går platsen vidare till en reserv. Följ instruktionerna  noggrant i välkomstbrevet.

Jag skall börja en grundkurs på er institution. När är min första dag?
Introduktionsmöte för alla grundkurser/förberedande kurser är alltid någon av dagarna i anslutning till den 1 september respektive 19 januari i Vasaparken.

Är det någon obligatorisk närvaro på min kurs?
Endast examinationer har obligatorisk närvaro om det inte står angivet i kursplanen att även något ytterligare moment har det. Tänk också på att det kan vara examinerande moment på lektioner. Det kan vara svårt att klara kursen om man väljer att inte delta på föreläsningar och genomgångar.

Om VOC/MCT - gäller engelska

Vad är VOC/MCT och hur många poäng måste man ha för att få godkänt?
Du hittar information om VOC/MCT-testet på den här sidan.

Jag har skrivit VOC/MCT flera gånger men lyckas inte nå tillräckligt många poäng - vad ska jag göra?
Du kan börja med att kika på följande sida för att hitta litteraturtips och länkar till sidor på vilka du kan träna både ordkunskap och grammatik. Du kan också boka ett samtal med Studievägledaren för att resonera om hur du kan träna för att nå de poäng du behöver.

Canvas

Vad är Canvas?
Canvas är den lärplattform Göteborgs universitet använder, man kan säga att det är ditt virtuella klassrum där du hittar schema, kursplaner, litteraturlistor och kan ha kontakt med dina studiekamrater och lärare.
Våra öppna kurssidor i Canvas

Hur får jag lösenord och användarnamn till Canvas?
Följ instruktionerna på följande sida: Studentportalen

Vad är skillnaden mellan Öppna och Slutna sidor på Canvas?
Den information som visas på de Öppna sidorna är tillgänglig för alla. För att aktivt delta i en kurs och komma åt all information, krävs oftast att du är registrerad på kursen och inloggad i Canvas på de slutna, kursspecifika sidorna.

Var kan jag hitta mitt schema/litteraturlista/kursplan?
Via Studentportalen går du in på våra öppna sidor i Canvas; tryck på det ämne du söker och därefter kursen.
Våra öppna kurssidor i Canvas

Kursplaner och litteraturlistor

Vad ingår i min kurs och vilken litteratur ska jag köpa?
Du ska läsa kursplanen för din kurs noggrant så du vet vad kursen innehåller. Du hittar den på de öppna sidorna i Canvas. På den öppna sidan i Canvas hittar du också litteraturlistan, du behöver skaffa all obligatorisk litteratur. Kompendier finns på de slutna sidorna i Canvas.

Just nu hittar jag bara den här terminens litteraturlista - kommer den att gälla även nästa termin?
Korrekt litteraturlista ska finnas ute 8 veckor innan kursstart, håll dig uppdaterad på den öppna Canvas-sidan för kursen.

Jag har inte klarat alla prov i min kurs, men sökt till nästa kurs – får jag börja den kursen ändå?
Du behöver ha klarat 22,5 hp från grundkursen för att gå vidare till fortsättningskursen. Du behöver ha klarat alla poäng i grundkursen och 22,5 hp i fortsättningskursen för att få fortsätta på fördjupningskursen. Undantag kan förekomma, kom ihåg att kolla vad som gäller för dig i kursplanen!

Vilka prov ingår i kursen, kan jag se det i kursplanen?
Nej, i kursplanen står inte vilka delprov som ingår, det hittar du information om i kursguiden för din kurs. Kursguiden hittar du på den slutna Canvas-sidan för din kurs.

Undervisning

Vad händer om jag inte kan delta på en föreläsning? Vem ska jag meddela?
Föreläsningar är inte obligatoriska, så du behöver inte meddela någon att du inte kan närvara. Det finns dock vissa moment som examineras genom din närvaro, se vilka moment som är obligatoriska i din kursguide.

Jag kan inte delta på en lektion/föreläsning – hur får jag veta vad jag missar?
Ta kontakt med en av dina studiekamrater för att höra vad som gjordes – kanske du kan skriva av anteckningar och diskutera vad som sas och gjordes?

Jag måste kontakta min lärare – var hittar jag kontaktuppgifter?
Du kan lättast ta kontakt med din lärare via Canvas. Du kan också skicka e-post eller besöka läraren på hennes/hans mottagningstid. Dessa tider hittar du på förteckningen över lärare och forskare.

Uppsats

Jag vet inte hur jag ska hitta material till min uppsats - hur gör man?
Det finns många sätt att gå tillväga för att hitta bra källor. Ett sätt är att börja på Universitetsbiblioteket. Råd för informationssökning och hantering av källor och referenser i akademiska uppsatsen finns på Universitetsbibliotekets sida “Att söka och skriva”.

Jag har inte hunnit klart med min uppsats under min termin - måste jag skriva om uppsatsen då?
Nej, men du får hålla dig till de deadlines som finns för respektive ämne vad gäller sen inlämning av uppsats. Ta kontakt med Studievägledaren så får du veta vad som gäller.

Handledning

Jag vill skriva färdigt min uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå från tidigare termin. Har jag rätt till handledning?
Ta kontakt med studievägledaren för det ämne det gäller: Studievägledning

Tillgodoräkna

Jag läser en kurs i ett språk nu men har läst en kurs vid ett annat lärosäte där det ingick samma delkurs/moment som det gör här - kan jag tillgodoräkna mig den delkursen/momentet?
Du kan ansöka om ett tillgodoräknande så gör vi en bedömning av dina tidigare studier i jämförelse med de du läser nu. Du behöver då skaffa fram en del underlag. Vad som krävs och hur du går tillväga hittar du information om här: Tillgodoräkning och undantag

Jag har läst en hel termin utomlands som jag vill ska ingå i min examen - kan jag tillgodoräkna en hel kurs?
Du kan få din kurs bedömd som motsvarande hel kurs om du studerat på ett utbytesavtal vid något av våra partneruniversitet. Ta kontakt med Studievägledaren för att få information om förutsättningarna för en sådan bedömning.

Tentamen

Måste jag anmäla mig till en tenta, och hur gör jag i så fall det?
Du ska anmäla att du vill skriva tentan så att vi vet hur många platser vi ska reservera i skrivsalen. Du måste anmäla dig senast två veckor innan tentan. Detta gör du genom LADOK på webb via Studentportalen. Om du haft problem med din anmälan kan du ta kontakt med Tentamensexpeditionen.

Jag har glömt att anmäla mig – får jag inte skriva min tenta då?
Jo, du kan gå till skrivsalen ändå. Det finns i regel några extra prov, men eftersom ditt namn inte finns på listan med anmälda tentander måste du skriva upp dig på en separat lista i skrivsalen. OBS! gäller ej för digital tentamen, där måste du alltid vara anmäld senast 10 dagar före tentamenstillfället.
Glöm inte att ta med giltig fotolegitimation!

Jag har flyttat men har kvar en tenta – kan jag skriva den där jag bor?
Ja, du kan skriva tentor på andra orter om du har en kontakt vi kan skicka provet till och som ”vaktar” dig när du skriver. Du behöver ta kontakt med Tentamensexpeditionen  i god tid, minst två veckor innan provet går för att kunna göra detta.

Hur många gånger får man skriva en tenta?
Vi har inte satt någon gräns för antalet gånger du får skriva en tenta du inte har klarat. Har du svårt att klara tentan, ta kontakt med läraren och/eller studievägledaren för att resonera om hur du ska lyckas vid nästa tillfälle.

Jag har klarat/inte klarat min tenta – kan jag få se den?
Du ska ALLTID hämta ut din tenta, den enda tenta vi inte lämnar ut är VOC/MCT. Du hämtar din tenta på Tentamensexpeditionen i korridor E, plan 4 i Humanisten när resultatet är rapporterat. Du lär dig mycket genom att se lärarnas kommentarer i din tentamen.

När får jag veta om jag klarat tentan?
Läraren har tre veckor på sig att rätta alla tentor och därefter rapporteras resultatet in i LADOK.
Kom ihåg att hämta ut din tenta både om du klarat eller inte klarat den, du lär dig mycket från den.

Min kurs finns inte längre – hur ska jag kunna avsluta den kurs jag gått om jag har prov kvar att göra?
Har du frågor runt detta, ta kontakt med studievägledaren för ditt ämne.

Fusk eller plagiering

Jag känner mig osäker på vilka regler det är som gäller för citat eller hänvisningar till texter när jag skriver mina insändningsuppgifter eller hemtentor - jag vill inte bli anklagad för fusk.
Det är du som student som har ansvar för att sätta dig in i vilka regler som gäller när det handlar om citat, att ange källor och att göra det på ett korrekt sätt. Du kan hitta information om samt länkar vidare till verktyg som kan vara till hjälp för dig här.

Utlandsstudier

Jag vill studera en period utomlands - hur går jag tillväga?
Du kan söka en av våra utlandsförlagda kurser. Se vilka vi erbjuder här.
Du kan också söka utbytesstudier genom ett utbytesavtal.

Jag vill åka på utbytesstudier, hur gör man?
Du måste söka senast 1 februari för kommande höst- och vårtermin.

Hur ska jag välja universitet och kurser när jag söker för utbytesstudier?
Vid den första ansökan väljer du bara vilket universitet du vill åka till. Om du blir antagen får du mer information om kursval.

Stipendier

Jag ska åka utomlands och vill söka stipendier - vilka finns det att söka?
Det finns mängder med stipendier och det kan vara väl värt att leta och söka. Du hittar bra information och länkar till databaser här.

Kan jag söka stipendier för att förstärka mitt studiemedel även om jag inte ska åka utomlands?
Det finns en uppsjö av olika stiftelser och fonder som kan vara möjliga att söka ur. Det tar tid att leta reda på vilka som är aktuella för just dig, men det kan vara värt tiden. Mer information och länkar hittar du här.

Likabehandling

Jag känner mig diskriminerad – vad kan jag göra?
Ta kontakt med vårt Likabehandlingsrepresentant! Du kan också ta kontakt med din studievägledare som ett första steg.

Jag känner mig trakasserad av och obekväm med en av mina lärare – hur ska jag gå tillväga?
Ta kontakt med vårt Likabehandlingsrepresentant! Du kan också ta kontakt med din studievägledare som ett första steg.

Jag känner mig utsatt av mina studiekamrater – vad ska jag göra?
Ta kontakt med vårt Likabehandlingsrepresentant! Du kan också ta kontakt med din studievägledare som ett första steg.

Stöd under studietiden

Jag har en funktionsnedsättning. Vad kan jag få hjälp med och vem kontaktar jag?
Studenter med funktionsnedsättning som behöver särskilt stöd för att kunna genomföra sina studier kan få hjälp med det. Universitetet kan till exempel erbjuda teckenspråkstolkar, arvodera lektörer, ge möjlighet till hjälp med anteckningar, ge stödundervisning samt anställa assistenter åt rörelsehindrade studenter.
Bedömning av hjälpbehovet sker individuellt och med hänsyn till funktionsnedsättningens art och undervisningens uppläggning. Läs mer om vilket stöd du kan få på följande sida.
Stöd under studietiden

Jag har dyslexi och behöver sitta vid en dator när jag skriver tentor - hur går jag tillväga?
Du behöver först ta kontakt med samordnaren för pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning vid Göteborgs universitet. Ta då med dig ett intyg som säger att du har dyslexi, om det gjorts någon utredning.
Om du INTE har ett intyg av något slag behöver du skaffa dig ett sådant. Ett sätt att ta reda på var det görs olika tester är att tex ta kontakt med Dyslexiförbundet.
När allt är klart tar du kontakt med Studievägledaren för ditt ämne som hjälper dig att boka dina tentor.

Jag har synnedsättning och behöver få min litteratur inläst - hinner jag få den innan kursen börjar?
Det är viktigt att du i god tid tar kontakt med samordnaren för stöd till studenter med funktionsnedsättning vid Göteborgs universitet. Då kan rätt litteraturlista lämnas in till Universitetsbiblioteket för inläsning eller överföring till punktskrift via Myndigheten för tillgängliga medier.

Jag har en funktionsnedsättning som gör att jag behöver lite speciellt stöd för att kunna studera - hur gör jag?
Du behöver först ta kontakt med samordnaren för stöd till studenter med funktionsnedsättning vid Göteborgs universitet.
Utifrån vad ni kommer fram till kan vara en bra lösning tar du och/eller samordnaren kontakt med Studievägeldaren för ämnet du ska studera vid vår institution för att planera dina studier.

Handledning i akademiskt skrivande och språk

Vad är handledning i akademiskt skrivande och språk - behöver jag det som läser språk?
Handledningen är öppen för alla studenter som vill utveckla sina färdigheter i skriftlig och muntlig framställning på akademisk nivå i svenska och engelska, till exempel om du vill utveckla en uppsats eller ett arbete inför en presentation. Handledningen erbjuder handledning individuellt eller i små grupper och anordnar öppna seminarier och workshops.
Du är välkommen till handledningen för ett enstaka handledningstillfälle eller för återkommande handledning under din studietid. Varje handledningstillfälle är 45 minuter långt.
Här hittar du mer information och kontaktuppgifter.

Studentkåren

Vad gäller med kåren nu? Måste jag betala kåravgift eller inte?
Från och med 1 juli 2010 är det inte obligatoriskt att vara medlem i studentkår för att få studera vid universitetet.
Göta Studentkår (länk till GS)

Studieavbrott

Jag har inte möjlighet att fortsätta med mina studier - kan jag ta ett studieuppehåll?
Om du studerar på fristående kurs så meddelar du Studentexpeditionen att du vill göra ett avbrott. När du vill fortsätta dina studier så omregistrerar du dig genom att ta kontakt med Studentexpeditionen igen. Då kan du återigen delta i kursen i mån av plats. Kom ihåg att du också måste kolla med CSN vad ditt avbrott får för konsekvenser.

Jag går på ett program och vill göra studieuppehåll - hur gör jag?
Studerar du på ämneslärarprogrammet så behöver du ta kontakt med studievägledarna för ämneslärarprogrammet för att ansöka om studieuppehåll.
Om du studerar på Internationella språkprogrammet, Programmet för språk och interkulturell kommunikation eller Översättarprogrammet tar du kontakt med studievägledaren på institutionen för språk och litteraturer för att ansöka om studieuppehåll. Ett beviljat studieuppehåll kan endast garantera dig plats på utbildningen igen vid nästa tillfälle kursen ges.

Jag vill avbryta mina studier. Hur gör jag?
För att det skall räknas som ett Tidigt avbrott måste du anmäla studieavbrott på kursen senast 20 dagar efter den officiella kursstarten för att kunna söka till samma kurs igen i framtiden. Du kan meddela tidigt avbrott till studentexpeditionen@sprak.gu.se. Vill du göra avbrott senare under terminen gör du även detta till adressen ovan. Var noga med att skriva personnummer, sista dag du varit aktiv på kursen och vilken kurs det gäller.

OBS! Du som har studiemedel: glöm inte att meddela CSN samma avbrottsdatum så slipper du att bli återbetalningsskyldig.

Intyg/examen

Hur får jag tag i ett studieintyg?
Ett intyg hämtar du själv ner från LADOK.
Ibland behövs dock ett intyg undertecknat av behörig personal och då kan du vända dig till närmaste servicecenter.

Jag har läst de poäng jag behöver för en examen - hur får jag mitt examensbevis?
Du ansöker själv om din examen, lättast gör du det online där du anger vilka kurser du vill ska ingå i din examen. Du hittar mer information på Examensenhetens sida.

Vilka kurser måste jag ha med för att kunna ta en examen?
https://sprak.gu.se/utbildning/examensbeskrivningar
Det är viktigt att du kontrollerar vilka kurser som måste ingå i en examen i ditt ämne. För kandidatexamen har vi lagt ut en bild för respektive ämne som beskriver vilka kurser som måste ingå. För magister- och masterexamen - ta kontakt med Studievägledaren i ditt ämne.

Vilka examensregler gäller för just mig? Hur tar jag ut min examen?
Du kan läsa om examensreglerna och själv ansöka om examen. Lättast gör du det på följande sidor som du finner under: Examen

Karriärvägar

Jag börjar närma mig examen men känner mig osäker på vilka jobb jag kan söka och hur jag ska hitta lämpliga och tänkbara arbetsgivare - hur kan jag hitta detta?
Du kan börja med ett samtal med din studievägledare. Tillsammans kan ni se på dina kompetenser och resonera runt hur och var du kan använda dem och hur du ska kunna kommunicera dem. Titta också gärna på all information du hittar på sidorna under Examen och arbetsliv.

Omtentamen vid SPL

Om du saknar något eller några resultat för att kursen ska vara slutförd så har du chansen att avsluta din kurs.
Läs mer om omtentamen här

Sidansvarig: Annika Andersson|Sidan uppdaterades: 2020-05-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://sprak.gu.se/kontakta-oss/studievagledning/faq---vanliga-fragor-o-svar/
Utskriftsdatum: 2020-07-04