Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Call for papers

Romanska språk i Sverige –tradition och förnyelse

20-21 april 2017

Högre utbildning och forskning inom romanska språk har en lång historia vid svenska lärosäten. Den första undervisningen anordnades redan på 1600-talet och de första professurerna med inriktning mot romanska språk inrättades 1888 i Lund och 1890 i Uppsala samt ett år senare i Göteborg. De kallades då professurer i ”nyeuropeisk lingvistik (och modern litteratur) med undervisningsskyldighet i romanska språk”. Idag bedrivs forskning och utbildning inom något eller några av de romanska språken vid flertalet högskolor och universitet i Sverige. Utbildningarna har under åren genomgått stora förändringar, inte minst de senaste decennierna. Samtidigt är det vissa inslag i utbildningarna som fanns såväl förr som idag, om än i ändrad skepnad (t.ex. översättning, språkhistoria, studiet av äldre litteratur). Hur har dessa förändringar inom utbildningarna sett ut mer precist och hur kan morgondagens utbildningar komma att te sig? Vilka är utmaningarna och möjligheterna för dagens utbildningar inom de romanska språken i Sverige?

När det gäller forskningen inom romanska språk i Sverige, så bedrivs den med såväl språkvetenskapliga som litteraturvetenskapliga inriktningar och mångfalden är stor. Går det då att urskilja några huvudsakliga tendenser inom dagens svenska romanistiska forskning? Hur ser relationen till den filologiska traditionen, som traditionellt varit stark, ut idag?

Det har länge inom såväl forskningen som utbildningen i romanska språk funnits en trend mot specialisering till ett visst romanskt språk eller språkområde: att anlägga ett romanistiskt perspektiv är ingalunda en självklarhet inom forskningen och våra studenter kan mycket väl
inrikta sig på ett visst romanskt språk utan att läsa något av de andra. På vilka punkter är det då relevant att i vårt aktuella akademiska sammanhang betrakta romanska språk som en enhetlig disciplin? Vari kan en sådan enhet tänkas bestå idag och vad kan det finnas för
fördelar med att på så vis betrakta romanska språk som något enhetligt?

Vi välkomnar förslag på presentationer som behandlar akademisk forskning och utbildning i romanska språk i Sverige sedd ur ett historiskt, nutida och/eller framtida perspektiv. Vi hoppas att kollokviet på det viset ska inbjuda till studier och reflexioner över vår(a) disciplin(er)s innehåll, inriktning och ställning. Framåtsyftande perspektiv är särskilt välkomna, liksom presentationer som berör fler än ett romanskt språk el. språkområde.
Föredragen kan anknyta till ett eller flera av följande ämnen:

 • Utbildningar i förvandling – diakrona perspektiv på utbildningar i romanska språk
 • Möjligheter och utmaningar för dagens utbildningar i de romanska språken
 • Framtiden för de romanska språken i det svenska universitetslandskapet
 • Frågan om ”romanska språk” som ngt enhetligt
 • Den samhälleliga relevansen med högre utbildning och forskning inom romanska språk i Sverige
 • Organisatoriska och institutionella förutsättningar för utbildning och forskning inom romanska språk i Sverige
 • De första utbildningarna i romanska språk i Sverige
 • Enskilda personers gärningar – intressanta öden bland forna studenter, lektorer och professorer
 • Språkens roll som biämnen inom ramen för professionsinriktade utbildningar
 • Relationen till den filologiska traditionen
 • Språkhistorians och den äldre litteraturens ställning i utbildningarna och i forskningen
 • Översättningens ställning i utbildningarna och i forskningen
 • Den gamla realian och dagens kulturstudier
 • Viktiga tendenser inom dagens forskning
 • Romanska språk – tudelade forskningsämnen? Språkvetenskap och litteraturvetenskap

Anmälan av föredrag

Välkommen att inkomma med ditt förslag på föredrag senast den 1 december 2016: skicka en titel och ett abstract om maximalt 250 ord till e-postadressen romsve17@sprak.gu.se. Ange ditt namn, e-postadress och lärosäte i abstractet. Besked om antagning ges senast den 15 december 2016.

Längd på föredragen

30 minuter per föredrag (20 minuter för presentation och 10 minuter för diskussion).

Föredragsspråk

Företrädesvis svenska.

Panelsamtal

Två panelsamtal är inplanerade: det ena som ”romanska språk” som akademisk disciplin och det andra om översättningens roll inom utbildningen och forskningen i romanska språk.

Tid och plats

Den 20 och 21 april 2017. Konferensen beräknas starta kl 13 den 20 april 2017. En middag på kvällen den 20 är inplanerad. Konferensen kommer att äga rum på Gamla Hovrätten, Olof Wijksgatan 6, Göteborg.

Konferensavgift

325 kr (konferensmiddag ej inkluderad)

Publikation

Vi planerar för en publikation av en konferensvolym på svenska, med peer review-granskning av de ingående bidragen. En inbjudan till att skriva i konferensvolymen kommer att skickas ut separat, efter konferensen. De skrivna bidragen ska behandla någon aspekt av temat ”Akademisk forskning och utbildning i romanska språk i Sverige”. Infallsvinkeln kan med fördel vara lärdomshistorisk, vetenskapsteoretisk, språkvetenskaplig, litteraturvetenskaplig, högskolepedagogisk och/eller didaktisk. Även bidrag som behandlar temat ifråga utifrån annan relevant vetenskaplig grund kommer att vara välkomna.

Övrig praktisk information

Praktisk information rörande betalning av konferensavgift, middag, förslag på boende, etc., kommer att finnas på den här sidan från och med den 1 november 2016:
http://sprak.gu.se/forskning/konferenser/romanska-sprak-i-sverige

Organisationskommitté

 • Elisabeth Bladh
 • Andreas Romeborn
 • Ingmar Söhrman

Vi nås på romsve17@sprak.gu.se

Sidansvarig: Fredrik Fällman|Sidan uppdaterades: 2016-12-14
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?