Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tyska - Forskning

Språkvetenskap

Språkvetenskaplig forskning har en lång tradition i ämnet tyska vid institutionen för språk och litteraturer. Den första professuren i tysk språkvetenskap vid Göteborgs universitet inrättades redan 1951.
Den nuvarande språkvetenskapliga forskningen och forskarutbildningen bedrivs inom ett flertal språkvetenskapliga forskningsområden huvudsakligen ur komparativt perspektiv.

Text- och diskurslingvistik

Hur skapas och förmedlas vetande, värderingar och ideologi språkligt i texter och diskurser, betraktade som samlingar av tematiskt besläktade texter och yttranden? Sådana frågor behandlas i språkvetenskaplig text- och diskursanalys. I ämnet tyska vid SPL studeras exempelvis diskurser om tysk vänsterterrorism, och mer specifikt den roll som språket tillmäts där. Text- och diskurslingvistik med denna profil är uttalat språkbruksorienterad och fäster blicken på språkets kulturella och sociala inbäddning.

Kontaktlingvistik

Språkkontaktforsking är ett ungt men snabbt växande forskningsområde som har sina rötter dels i språktypologin och dels i språkförändringsteorier. De flesta samhällen är nuförtiden flerspråkiga där majoritetsspråk oftast påverkar minoritetsspråk. I vårt ämne har forskningsområdet Syntax i kontakt, talad tyska i Sibirien växt fram. Vi undersöker morfosyntaktiska språkfenomen i kontakt med ryska och en tysk dialekt i Brasilien. Vi frågar också efter sambanden och motsatserna mellan det tyska standardspråkets grammatik, talad tyska, dialektgrammatiken och kontaktvarieteter.

Språkinlärning

Hur lär vi oss att uttrycka oss i ett främmande språk (dvs. att bilda yttranden som är korrekta ur morfologiskt, syntaktiskt och pragmatiskt synpunkt) och hur lagrar vi språklig information i vårt minne? Inom språkinlärningsforskningen undersöks sambanden mellan språklig input, social interaktion och de mentala processer som aktiveras när vi bearbetar språklig information. Inom ämnet tyska vid SPL undersöks studenters och elevers språkproduktion för att kartlägga form-funktionsförbindelser som speglar språkutvecklingsprocessen. Särskild fokus ligger på användningen av ord, fraser och flerordiga fasta sekvenser (formler) i studenters interaktion i skriftlig chatt och deras betydelse för att uppnå komplexitet och flyt i tyska.

Språkhistoria och namnforskning

I ämnet tyska vid SPL ligger tyngdpunkten inom språkhistoria på områden skriftlingvistisk, historisk sociolingvistik och personnamnforskning. Vi ingår också i SPLs övergripande forskningsområde ”Skrift och samhälle”.
Aktuell forskning inom dessa områden handlar exempelvis om medeltida nordiska personnamn som antecknades av skrivare på kontinenten och som visar tydliga tecken på språkkontakt. Huvudintresset ligger på språkkontaktfenomen i namnen samt på de faktorer som ligger bakom namnens skriftliga variation. Även den sociolingvistiska kontexten utforskas, som bland annat omfattar individernas språk- och skriftkunskaper samt namnens sociala funktion.

Inom tysk språkvetenskap tillämpas med fördel lingvistiska korpusar och korpuslingvistiska metoder. Våra forskare arbetar intensivt för att utveckla nya lingvistiska korpusar som kan användas i forskning, forskarutbildning och utbildning på avancerad nivå i ämnet tyska. Du kan hitta en rad tyska korpusar i Språkbanken.

 

 

Kontaktinformation

Christiane Andersen, professor, språkvetenskap, tyska

Box 200, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Lundgrensgatan 7

Telefon:
+46 (0) 31 786 4363

Sidansvarig: Fredrik Fällman|Sidan uppdaterades: 2018-03-21
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?