Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Contact form
 


Note! If you want an answer on a question you must specify your email address
Department of Languages & Literatures

at Faculty of Humanities

Department of Languages & Literatures
PO Box 200
SE405 30 Göteborg
Delivery address: Lundgrensgatan 5, 412 56 Göteborg
Visiting address: Renströmsgatan 6, 412 55 Göteborg

Web Page: www.sprak.gu.se
Email: spl@sprak.gu.se

Head of Department: Katharina Vajta

Latest publications

Guide till det medeltida Rom
Anna Blennow
Stockholm, Appell, Book 2020
Book

Den eviga staden
Anna Blennow
Göteborg & Stockholm, Makadam, Book 2020
Book

Social motherhood and (anti)feminism. Ellen Key and the Lombroso sisters
Ulla Åkerström
Clinica Terapeutica, Journal article 2020
Journal article

Vokabulärundervisning i franska - då, nu och i framtiden
Christina Lindqvist, Mårten Ramnäs
Romanistiken i Sverige. Tradition och förnyelse, Göteborg, Kriterium, Chapter in book 2020
Chapter in book

People

Showing 51 - 100 of 113

Name Title Phone Email
Krook, Magnus Doctoral student, Latin magnus.krook@sprak.gu.se
Köhlmyr, Pia Senior lecturer, English, Excellent Teaching Practitioner +46 31 7861913 pia.kohlmyr@sprak.gu.se
Langendorf, Catharina Education administrator +46 31 7864619 catharina.langendorf@sprak.gu.se
Larm, Lars Senior lecturer, Japanese +46 31 7861816 lars.larm@sprak.gu.se
Linderborg, Otto Senior lecturer, Ancient Greek otto.linderborg@sprak.gu.se
Lindqvist, Christina Professor, French +46 31 7866697 christina.lindqvist@sprak.gu.se
Lindström, Clare Doctoral student clare.lindstrom@sprak.gu.se
Ljung, Camilla Administrative manager, Administrativ chef, inst +46 31 7864692 camilla.ljung@hum.gu.se
Mo Welin, Anna Education officer +46 31 7866220 anna.mo.welin@sprak.gu.se
Moncatar, Maria Teresa Human resources officer +46 31 7864475 maria.moncatar@sprak.gu.se
Mondor, Monika Senior lecturer, English +46 31 7861772 monika.mondor@sprak.gu.se
Myrne, Pernilla Senior lecturer, Arabic pernilla.myrne@sprak.gu.se
Nagano-Madsen, Yasuko Professor Emerita, Japanese Linguistics +46 31 7866680 yasuko.nagano-madsen@sprak.gu.se
Ngwasi, Lengson Doctoral student, African Languages lengson.paul.ngwasi@sprak.gu.se
Nilsson, Morgan Senior lecturer, Slavic languages +46 31 7861824 morgan.nilsson@sprak.gu.se
Nordeborg, Martin Senior lecturer, Subject: Japanese. Director of studies for French and Chinese +46 31 7865259 martin.nordeborg@sprak.gu.se
Nordin, Andreas Lecturer, English: Grammar, semantics, word-formation, history of the English language.Latin +46 31 7861767 andreas.nordin@sprak.gu.se
Nyberg, Anna-Lena Human resources administrator +46 31 7863454 anna-lena.nyberg@sprak.gu.se
Okamoto, Yuka Lecturer, Japanese +46 31 7865258 yuka.gustafsson-okamoto@sprak.gu.se
Olaussen, Maria Professor, English +46 31 7864587 maria.olaussen@sprak.gu.se
Persson, Solveig Education administrator +46 31 7864585 solveig.persson@sprak.gu.se
Pettersson, Michael Education administrator +46 31 7861980 michael.pettersson@sprak.gu.se
Petzell, Malin Researcher, Deputy Head +46 31 7861947 malin.petzell@sprak.gu.se
Platen, Edgar Professor, German +46 31 7864596 edgar.platen@sprak.gu.se
Platen, Petra Senior lecturer, Deputy Head +46 31 7864595 petra.platen@sprak.gu.se
Podlevskikh Carlström, Malin Postdoctor malin.podlevskikh.carlstrom@sprak.gu.se
Pollacchi, Elena Senior lecturer, Chinese +46 31 7864620 elena.pollacchi@sprak.gu.se
Polsky, Svetlana Senior lecturer +46 31 7864851 sveta.polsky@sprak.gu.se
Ramnäs, Mårten Senior lecturer, French +46 31 7864211 marten.ramnas@sprak.gu.se
Retsö, Jan Professor emeritus, Arabic jan.retso@sprak.gu.se
Romeborn, Andreas Senior lecturer, French +46 31 7864651 andreas.romeborn@sprak.gu.se
Rooke, Tetz Professor, Arabic +46 31 7864067 tetz.rooke@sprak.gu.se
Rosendal, Tove Researcher, African languages +46 31 7861814 tove.rosendal@sprak.gu.se
Rosén, Thomas Senior lecturer, Russian +46 31 7865078 thomas.rosen@sprak.gu.se
Routledge, Laura Doctoral student, English +46 31 7866791 laura.routledge@sprak.gu.se
Ruiz, Ugo Senior lecturer, French +46 31 7861784 ugo.ruiz@sprak.gu.se
Sadri, Houman Doctoral student, English +46 31 7866556 houman.sadri@sprak.gu.se
Schumacher, Anne Doctoral student, German anne.schumacher@sprak.gu.se
Seljee, Malin Education administrator +46 31 7863561 malin.seljee@sprak.gu.se
Shimizu, Yukiko Lecturer, Japanese yukiko.shimizu@sprak.gu.se
Son, Thanh Vi Senior lecturer vi.thanh.son@sprak.gu.se
Svensson, Helena Communications officer +46 31 7861802 helena.svensson@sprak.gu.se
Svensson Ekström, Martin Senior lecturer, Chinese +46 31 7862913 martin.svensson.ekstrom@sprak.gu.se
Söderberg, Lena Education administrator +46 31 7864725 lena.soderberg@sprak.gu.se
Söhrman, Ingmar Professor emeritus, Romance Languages +46 31 7861793 ingmar.sohrman@sprak.gu.se
Takasaki Ivarsson, Fusae Senior lecturer, Japanese +46 31 7864590 fusae.takasaki.ivarsson@sprak.gu.se
Takolander, Nicole Finance administrator +46 31 7864525 nicole.takolander@sprak.gu.se
Tickoo, Asha Senior lecturer, English +46 31 7865012 asha.tickoo@sprak.gu.se
Tiozzo, Matilde Doctoral student, French +46 31 7864592 matilde.tiozzo@sprak.gu.se
Tiozzo, Paulus Doctoral student, German paulus.tiozzo@sprak.gu.se

Showing 51 - 100 of 113

Showing 81 - 90 of 2205

2019

Att utveckla ordförråd och grammatik.
Christina Lindqvist, Ylva Falk
Skolverket, Lärportalen, Modul Skriftlig produktion och interaktion, Other 2019
Other

Kami G36
Malin Petzell, Lotta Aunio
The Bantu Languages. Mark Van de Velde, Koen Bostoen, Derek Nurse, Gérard Philippson (red.), London , Routledge , Chapter in book 2019
Chapter in book

Introduction
Isabel Balteiro, Gunnar Bergh
Alicante Journal of English Studies, Editorial letter 2019
Editorial letter

Kan medelhavet ha en biografi? Några tankar kring kulturhistorieskrivningen av ett transkulturellt landskap
Edgar Platen
Vägen till Europa. Berättandet om Medelhavet som färdväg och tröskel. Erik Bohlin, Linda K. Hammarfelt (red.), Göteborg, Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet, Chapter in book 2019
Chapter in book

Ryskans ställning i Sverige under 1700-talet
Thomas Rosén
Slavica antiqua et hodierna : en hyllningsskrift till Per Ambrosiani / Elisabeth Löfstrand, Alexander Pereswetoff-Morath, Ewa Teodorowicz-Hellman (red.)., Stockholm, Stockholms universitet, Chapter in book 2019
Chapter in book

"Calbirra". Sul ruolo di Calvino e del suo romanzo "Se una notte d'inverno un viaggiatore" nelle opere di Gerhard Köpf
Iginia Barretta
L'italiano e la ricerca. Temi linguistici e letterari nel terzo millennio. Atti del convegno internazionale, Università di Göteborg, 15-16 giugno 2017 / a cura di Ulla Åkerström, Canterano, Aracne editrice, Chapter in book 2019
Chapter in book

Mannen som kidnappade Ryssland
Magnus Ljunggren
Axess, Book review 2019
Book review

Showing 81 - 90 of 2205

Page Manager: Annika Andersson|Last update: 2/10/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?