Institutionen för språk och litteraturer - RSS http://sprak.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=529817&languageId=100000&contentId=-1&fromSiteNodeId=515427 The top 25 events Franska forskarseminariet: Maria Forsman &eventId=70137125136 Forskarseminarium i ämnet franska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-02 15:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-02 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Humaniora Doktorandseminarium Ingen annan plats! Forskning Föreläsning Seminarium true Tue, 02 Jun 2020 13:00:00 GMT &eventId=70137125136 2020-06-02T13:00:00Z Valency-decreasing and detransitivizing morphology in Bantu languages (Niger-Congo) &eventId=70137124855 Sebastian Dom föreläser inom forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-04 13:15</startDateTime><endDateTime>2020-06-04 14:30</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Föreläsning Humaniora Språk Forskning Lingvistik Seminarium true Thu, 04 Jun 2020 11:15:00 GMT &eventId=70137124855 2020-06-04T11:15:00Z UPPSKJUTET: Klassiska forskarseminariet: Kalle Lundahl &eventId=70137077662 Forskarseminarium i ämnet klassiska språk vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! SEMINARIET ÄR UPPSKJUTET, NYTT DATUM ÄR ÄNNU EJ BESTÄMT. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-04 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-06-04 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Språk Föreläsning Humaniora Forskning true Thu, 04 Jun 2020 13:15:00 GMT &eventId=70137077662 2020-06-04T13:15:00Z FlerSvA lunchseminarium: Gerold Schneider (University of Zürich) &eventId=70137081587 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-06-10 12:00</startDateTime><endDateTime>2020-06-10 13:30</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Seminarium true Wed, 10 Jun 2020 10:00:00 GMT &eventId=70137081587 2020-06-10T10:00:00Z Houman Sadri: "Reconfiguring the Hero's Journey - The Monomyth in Contemporary Popular Culture" &eventId=70137128600 Disputation. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-09-15 10:00</startDateTime><endDateTime>2020-09-15 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Disputation true Tue, 15 Sep 2020 08:00:00 GMT &eventId=70137128600 2020-09-15T08:00:00Z Writing Early and Late Modern Dutch. A Sociolinguistic Perspective &eventId=70137099890 Guest lecture within the seminar series Writing and Society and the Language in Sociey research area, Department of Languages and Literatures. All interested are welcome! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-15 15:15</startDateTime><endDateTime>2020-10-15 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Språk Humaniora Sprid inom fakulteten Forskning Lingvistik Seminarium true Thu, 15 Oct 2020 13:15:00 GMT &eventId=70137099890 2020-10-15T13:15:00Z Workshop om (historisk) sociolingvistik &eventId=70137099872 Gijsbert Rutten håller i denna workshop (på engelska) som arrangeras av forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-16 09:15</startDateTime><endDateTime>2020-10-16 12:00</endDateTime></metadata>]]> Lingvistik Forskning Sprid inom fakulteten Workshop Humaniora Språk true Fri, 16 Oct 2020 07:15:00 GMT &eventId=70137099872 2020-10-16T07:15:00Z