Till startsida
Webbkarta

Världen väntar på dig!

När du studerar språk studerar du såväl grammatik och språkfärdighet som kultur och litteratur. Idag har många hela världen som arbetsplats och då är det viktigt att kunna kommunicera med människor både språkligt och kulturellt. Vi förser dig med verktygen du behöver!

Du väljer bland fristående kurser i tretton språk på grundnivå, några av dem kan du läsa helt eller delvis i ett annat land om du vill.
Mer om våra utlandsförlagda kurser.

Efter grundnivå har du i de flesta av våra ämnen möjlighet att läsa vidare på avancerad nivå och därefter på forskarutbildningsnivå. Du fördjupar dig då i ett ämne och inriktning som intresserar dig.
Mer om avancerad nivå och om forskarutbildning

Nya grundkurser i tyska hösten 2015, du kan fortfarande anmäla dig!

Våra program

Språk och interkulturell kommunikationNytt! startar hösten 2015
Världslitteratur

Internationella språkprogrammet – för dig som vill arbeta inom till exempel turism, diplomati eller kommunikation.
Översättarprogrammet – ett masterprogram för dig som vill arbeta med översättning för den svenska och internationella marknaden.
Tysk samtidslitteratur och -kultur: Reception, förmedling och kontext – ett masterprogram för dig som vill fördjupa dig i tysk samtidslitteratur
Mer om våra program

Dilvin Nabil, Engelska och franska, lärarprogrammet

Global Week

Global migration i världen, Sverige och Göteborg

seminarier

Forskarseminarier

• profilseminarier
• gästföreläsningar
• WIP-seminarier

Plugg3

Sen ansökan via www.antagning.se

Många av våra kurser är fortfarande sökbara